Boknings- och resevillkor samt Integritetspolicy

-Bokningar på vår online kalender stänger två timmar före planerad kryssning.

-Kontorets öppettider är kl 10.00 – 18.00 på vardagar och lördag under säsongen.

-Avbokning sker genom att ringa 0457-3456030 under kontorstid eller maila boka@sunnan.ax

-Ändringar kan ske i priser och tidtabeller

-Vi förbehåller oss rätten att ställa in kryssningen med kort varsel eller samma dag p.g.a. väder och tekniska hinder eller vid för få bokningar

-Vid inställd kryssning återbetalas hela beloppet vid förbetalning. 

-Vid inställd kryssning p.g.a dåligt väder eller tekniskt hinder samma dag kan vi erbjuda servering ombord vid hamnen utan biljettavgift.

-Djur är inte tillåtna ombord. (undantag vid charter och egen salong)

-Rökning sker vid angiven plats på däck

-Betalning sker kontant eller med kort senast vid ombordstigning, fakturering endast vid överenskommelse på förhand till företag.

Avboknings regler och avgifter

Avbokning för enskilda kunder på ordinarie kryssning ska ske senast 24 timmar före resans avfärd

– vid sen avbokning eller ”no show” faktureras 50% av resans värde. Undantag vid t.ex. sjukdom mot läkarintyg.

Avbokning för grupper (8 personer eller fler) på ordinarie kryssning bör ske senast 7 dagar före avfärd

– vid sen avbokning faktureras 50% av resans värde till beställaren. Avbokning senare än 24 timmar faktureras 90% av resans värde till beställaren

Avbokning vid charter bör avbokas senast 21 dagar före avfärd

– vid sen avbokning faktureras 50% av resans värde till beställaren. Avbokning senare än 72  timmar faktureras 90% av resans värde till beställaren

Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

KEO Rederi AB, (org. nr 2996811-1),  är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom bokningar och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör bokningar på vår webbplats, per telefon eller email. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, adress, diet, resesällskap och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Vid bearbetning av bokningar eller beställningar genom vårat bokningssystem på hemsidan

 • Kontakta dig per telefon, e-post eller brev,

 • Kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna,

 • Vid korrespondens om frågor och övrig information

 • Vid sms-aviseringar

 • Marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller indirekt.

 • För fakturering av beställda tjänster

 • Analysera statistik rörande våra tjänster

 • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar

 • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

 • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Länkar till andra webbsidor och applikationer

I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av KEO Rederi AB. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av våra tjänster. KEO Rederi AB ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma överlåtas samtidigt.

Personuppgiftsansvarig

KEO Rederi AB
Org. nr: 2996811-1
Norrhagsvägen 11
22150 Jomala
Finland, Åland

Telefon: 0457-3456030
E-post: info@sunnan.ax

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 26.1.2023